Reports


Rundlöf M., O. Lundin, R. Bommarco 2012. Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel CKB rapport 2012:2 (Report in Swedish on impacts of pesticides on biodiversity and ecosystem services) [LÄNK]

STEP (2012) Factsheet on crop pollination [English] [Swedish] [Other
languages
]

Bommarco R. 2009. Honungsbinas betydelse för den biologiska mångfalden. In Thorsten Rahbek Pedersen (Ed.). Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Sveriges Jordbruksverk Rapport 2009:24. (Report in Swedish on impacts on biodiversity from honey bee declines) [PDF]


Habitat of Pyrgus armoricanus, a flower-rich semi-natural grassland in south-facing slope.
Photo: Erik Öckinger